Wielerclub B.O.S. wil een sportieve en gezellige vriendenclub zijn die er plezier in heeft om te toerfietsen. Wielerclub B.O.S. is gestart als een groepje met een 10-tal wielrenners en is langzaamaan uitgebreid tot meer dan 50 leden. Mountainbiken is inmiddels een belangrijke uitbreiding geworden.

Wielrennen

Elke renner heeft een verantwoordelijkheid! Met name:
• Blijf als groep bij elkaar;
• Bewaak je tempo;
• Wees alert op de verkeersveiligheid.
's Morgens bij De Paal wordt vóór het wegrijden de route bepaald. 

1. Na een afslag geen tempoversnellingen
2. Als iemand op kop harder rijdt, corrigeren; als dat niet helpt laten gaan, in geen geval het tempo overnemen!
3. Bij pech wordt er gewacht; als het langer duurt afspraken maken wie achterblijft bij de pechvogel.
Aan de leden wordt verzocht om bij onverhoopte calamiteiten zich af te melden bij de groep.

Sponsorkleding

Alle leden dragen, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement op woensdagavond, zondagochtend en op de evenementen het clubtenue. Te weten  het BOS tenue, er is een  uitzondering voor diegenen waarvoor nieuwe kleding in bestelling is. De kleding kan 2x per jaar via een website bij besteld worden.
Laat zien dat je lid bent van Wielerclub B.O.S, de club  en onze sponsors stelllen het op prijs dat wij herkenbaar zijn als groep.

Contributie:

Leden zijn contributie verschuldigd.

 • Het bedrag van de contributie bedraagt € 75 per jaar voor leden ouder dan 18 jaar. Dit is inclusief lidmaatschap, verzekering en pasje van de NTFU. Zie ook http://www.ntfu.nl
 • Lidmaatschap voor jeugdleden < 18 jaar is € 15·
 • Indien men zelf al lid is van KNVU of van de NTFU volstaat € 15 contributie

De contributie wordt in het vroege voorjaar bij incasso geregeld.

Jaarvergadering:

Tijdens de jaarvergadering kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het huishoudelijk reglement en/of de bestaande afspraken zoals hierboven vermeld.
Het streven van het bestuur is om tussentijds zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen om de rust en het overzicht in de club te bewaren. Zonodig zal het bestuur een aantal leden raadplegen om zich een mening te vormen.

Veiligheid:

Wielerclub B.O.S. rijdt steeds vaker met een grote groep . De maximalen groeps groote is 15 deelnemers.

Helm verplicht bij elke rit!

Tips:

Het gebeurt steeds minder vaak: een lekke band. Prettig dat er altijd wel mederenners zijn die de juiste materialen bij zich hebben: binnenbanden, fietspomp, gaspatronen.....

Zorg dat je deze onderdelen ook altijd bij je hebt; Let erop dat je materialen teruggeeft aan degene die jou aan materiaal geholpen heeft. Ook gaspatronen kosten geld!
Bespreek dit altijd even met de "gulle gever!"

Gedragscode NTFU Toerfietsers

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik je fietsbel
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rij altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar met aangepast snelheid
 • Volg aanwijzingen op van politie e/o verkeersregelaars
 • Gooi afval in een afvalbak

Gedragscode NTFU MTB

 • Respecteer de natuur: plant én dier
 • Fiets in kleine groepjes
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
 • Benader hen en drukke locaties stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai
 • Laat geen afval achter